Pidgin


Pidgin (eigenlijk een verbasterd woord voor 'business') is een hulpprogramma dat wordt ontwikkeld voor internet om iemand in staat te stellen een buitenlandse website in zijn eigen taal te lezen. En dat is geen overbodige luxe. Met elkaar praten we wereldwijd zo'n 4.000 verschillende talen!! Bestaande vertaalprogramma's op internet worden gevoed met grammaticale regels of er worden zoveel mogelijk vertaalde zinnentjes opgeslagen.
Pidgin is zelflerend en wil niet een perfecte vertaling leveren maar mensen in staat stellen met elkaar te communiceren.

Het initiatief wordt door 5 partijen ondersteund:
  • Irion Technologies and Carp Technologies contribute advanced search techniques and language technology. Both enterprises develop parts of these techniques that are combined in Pidgin.
  • Twente University develops an evaluation platform and criteria to measure quality standards.
  • New Law Facilities is a mediator between the technology and legal knowledge management. Within the project New Law Facilities develops user requirements and acts as an evaluator.
  • Intex develops interactive websites. Within the project Intex will function as an analyst and evaluator like New Law Facilities, but from a more technical perspective.
  • Financial support The Pidgin project is financially supported by the Dutch government within the framework of the CIC-programme (Compete with ICT-competences) of the Ministries of Economic Affairs and of Educational and Cultural Affairs.
    Voor meer informatie:
    www.pidgin.nl of www.intex.nl