Drink op de toekomst Wortels in de gemeenschap
Van oudsher hebben wij een nauwe band met de bewoners van het Zuid-Limburgse heuvelland waar Gulpen centraal in ligt. Deze verbondenheid gaat verder dan alleen de naam van ons bier. De brouwerij is steeds actief betrokken geweest bij de regio. Zij biedt werk aan veel inwoners uit het dorp en de streek en ondersteunt allerlei maatschappelijke initiatieven in de regio. In de jaren 90 van de vorige eeuw brachten wij het bier Limburgs Land op de markt , een streekproduct dat gemaakt is van louter Limburgse grondstoffen die op een milieuvriendelijke manier worden geteeld. Deze activiteit vormde de voedingsbodem voor de grote omslag naar duurzaamheid, smaak en topkwaliteit die wij vanaf 2001 zijn ingegaan.

KorenwolfDe duurzame ambitie
Wij willen onze ambities op het terrein van duurzaamheid, smaak en topkwaliteit op vele manieren waarmaken: - Middels het milieuvriendelijk laten telen van onze grondstoffen. - Door onze maatschappelijke betrokkenheid bij Limburg nog verder inhoud te geven. - Door middel van het realiseren van een duurzaam productieproces. In al onze communicatie is deze keuze voor duurzaamheid en de vele voordelen daarvan prominent aanwezig. Immers waar het hart van vol is ....

Samenwerking met de agrarische sector
Wij willen dat alle grondstoffen voor ons bier in Limburg op een milieuvriendelijke wijze worden verbouwd. Voor de granen zomergerst, tarwe, rogge en spelt lukt dat al. Dat doen we in samenwerking met de Limburgse boerencoöperatie Triligran. De nieuwe hoptuin in de omgeving van Reijmerstok heeft ook al de eerste oogsten opgeleverd. Al deze grondstoffen worden zo milieuvriendelijk mogelijk verbouwd, als het kan met het Agro Milieukeur. En de kwaliteit van het water uit de eigen bronnen staat buiten kijf. Deze benadering levert dubbele winst op voor het milieu. De bodem wordt veel minder belast en er is veel minder transport nodig van deze grondstoffen. En de Limburgse boeren krijgen er een zekere afzetmarkt bij!

Maatschappelijke betrokkenheid
Wij steunen niet alleen via onze manier van werken de agrarische sector in de streek. Wij hebben een actief sponsorbeleid gericht op Gulpen en Limburg. We steunen natuur- en milieu-organisaties die passen bij ons Ambitiestatement. En via en met onze medewerkers steunen we veel maatschappelijke organisaties en verenigingen in Limburg.

Gulpener PilsBier en zonnepanelen
In het productieproces gaan we onze milieubelasting aanzienlijk verminderen. Het verbruik van gas, elektriciteit en water willen we omlaag brengen. Inmiddels zijn we volledig overgestapt op groene energie en plaatsen we zonnepanelen bij onze brouwerij. Op die manier kunnen we een deel van de energie die we nodig hebben opwekken via deze zonnepanelen. Wij pasteuriseren onze bieren niet. Dat scheelt veel energie. Voor ons productieproces betekent dit een besparing van ca. 4.000.000 Mega Joules. Ons voordeel is dat de bieren veel meer smaak- en geurcomponenten vasthouden en lichter verteerbaar zijn. Het betekent wel dat de lagertijd (de periode waarin het bier moet rijpen) aanzienlijk verlengd moet worden wat een kostenpost van formaat betekent. Maar dat hebben wij er graag voor over want ons bier en het milieu varen er wel bij.

100% Groene Energie
Een samenwerking tussen de Gulpener Bierbrouwerij en de Nutsbedrijven Maastricht heeft ertoe geleid dat de Gulpener Bierbrouwerij volledig op Groene Energie is overgestapt. Bijzonder hierbij is dat een groot gedeelte van deze Groene Energie wordt opgewekt middels waterkracht van Limburgse riviertjes en beken. Deze overstap is één van de maatregelen die we nemen om onze nieuwe ambitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen waar te maken. Met deze stap liggen we ver voor op hetgeen in de industrie gebruikelijk is. U ziet dat wij onze ambitie zeer serieus nemen. Met het percentage van 100% Groene Energie zijn we op de derde plaats van de GreenPrices Industrie Top 25 binnengekomen. Iets waar we natuurlijk terecht trots op zijn.

Voor meer informatie kijk ook eens op www.greenprices.nl of www.gulpener.nl.